Overslaan en naar de inhoud gaan
Inspuiting

Herfstbooster in aantocht, maar ook extra oproep voor eerste boosterprik is nodig

Vanaf september komt er een nieuwe vaccinatiecampagne. Er zal een extra prik voorzien worden voor iedereen ouder dan 18 jaar. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen: personen met een hoog risico, zorgprofessionals, 50-64 jarigen, en 18-50 jarigen. In totaal zo’n 4,7 miljoen mensen. 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beveelt aan om alle prioritaire groepen tegen begin oktober een extra booster prik te geven. Hieronder leggen we uit wie wanneer aan de beurt zal zijn. 

Daarnaast roepen ze iedereen op, ook wie jonger is dan 50, om een eerste boosterprik te laten zetten (indien dit nog niet gebeurde). 1,7 miljoen Belgen haalden nog geen boosterprik en zijn dus minder goed beschermd.

1.    Hoogrisicogroep: 65-plussers en mensen met een verzwakt immuunsysteem


Dit zijn bijvoorbeeld:

  • 65-plussers; 
  • personen met een verzwakte immuniteit (vanaf 12 jaar); 
  • kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een onderliggende aandoening; 
  • zwangere vrouwen. 

Vanaf september zal deze groep een uitnodiging ontvangen voor de extra booster. Ook personen ouder dan 80 jaar en bewoners van een woonzorgcentra, die in juni al een tweede booster hebben gekregen, komen opnieuw in aanmerking.
 

2.    Zorgpersoneel


Zowel zorgpersoneel in de ziekenhuizen als in de eerstelijnszorg (thuisverpleegkundigen en huisartsen) komen als tweede groep aan bod. Ook het niet-verzorgend personeel in zorginstellingen komt aan bod.
 

3.    De groep van 50-64 jaar


Het is praktisch onmogelijk om in deze groep een onderscheid te maken tussen personen zonder en personen met een onderliggende aandoening, die een hoger risico op een ernstig ziekteverloop bij corona lopen. Daarom wordt de hele groep uitgenodigd voor een tweede booster. 
 

4.    De groep van 18-50 jaar


Voor deze groep komt er geen massacampagne. Wel is een extra booster mogelijk. In Vlaanderen zal deze groep een brief ontvangen waarin uitgelegd wordt dat wie wil een extra booster kan krijgen. 
 

5.    De groep van 6-17 jaar


Op dit ogenblik wordt er geen extra booster voorzien voor deze groep, met uitzondering voor jongeren die een stage doen in de zorg.

Bron: Vlaams Patiëntenplatform